klicka här  

FÖNSTER  

WEBSHOP  

PVC fönster pris

Fönsterförsäljning & Montering med ROT-Avdraget
Underhållsfria och energieffektiva Polska fönster/dörr i Högsta Svenska Kvalitet.
Direkt från fabriken, utan mellanhänder.

Fönster testade av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
Måttbeställt utan extra kostnad.
Leveranstid - 10 arbetsdagar!

UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER – ETT SÄTT ATT UNDVIKA RENOVERING
08 lutego 2020

HUR MONTERAR MAN FÖNSTER? EN KORT MONTERINGSANVISNING

MONTAGE – NYCKELN TILL VARMA FÖNSTER

 

Att välja lämpliga fönster som passar våra behöv är bara det första steget till ett varmt hus. Om fönster installeras på ett fel sätt kan inte de spela sin roll och skydda oss från skiftande klimatvillkor, ljud och temperatur utanför. Darför är det mycket viktigt att följa montageanvisning som bifogas till varje Drutex fönster och innehåller instruktion samt praktiska tips för att underlätta montaget.

 

Oavsett om du monterar fönster själv eller anlitar en fackman, är det bra att veta hur det går till. Därför kommer den här artikeln att svara på nedanstående frågor:

 

 • Vilka verktyg är nödvändiga vid montering?
 • Vad bör kontrolleras före montaget?
 • Hur mätas fönsternisch i väggen?
 • Hur ser fönstermontering ut?

 

HJÄLP SÖKES?

 

Många väljer att anlita leverantörer eller fristående hantverkare för montering av fönster, eftersom fönster installation kan påverka produktens egenskaper. Därför bör man tänka om att hyra hantverkare eller fråga sin försäljare om förslag.

Att montera eller byta fönster själv kan vara riskabelt, även om du har lite erfarenhet när det gäller snickeri och har en person som hjälper dig till vid monteringen. Det rekommenderas att kontakta en montör när man vill byta fönster, men samtidigt är det bra att veta hur fönstermontage ser ut och vad man kan kontrollera själv.

 

fönster montering av Drutex

 

VILKA VERKTYG BEHÖVS VID FÖNSTERMONTAGE?

 

 • kilar

 • klossar

 • vattenpass

 • hammare

 • skruvdragare

 • monteringsankare

 • skruvar 

 

För att distansera och ställa fönster och dörrar i fönsternisch använder man distans- och stödjande kilar/klossar, som skall placeras på ett sådant sätt som möjliggör kompensering av spänningar i karm, orsakade av skiftande temperaturer.

 

Montering av snickeriet med användning av endast mechaniska förbindningar – expanderspikar, skruvar, monteringsankare – utan att använda distansklossar, inte är tillräckligt för att överföra tyngdkraften. Fönster och dörrar kan deformeras med tiden.

 

Expanderspikar använder man vid betong, mur i fulltegel, silikattegel, håltegel, keramiska block, betongblock, gasbetong, sten.

 

Skruvar använder man vid montering av karm i betong, mur i fulltegel, silikattegel, håltegel, lättbetong osv. Användning av skruvar bör tillämpas enligt typ av fönsternisch. Skruvar kan man använda för att ansluta karm till delar av fasad.

 

Monteringsankare bör användas i alla de fallen, då slitsen mellan karm är för stor för att använda expanderspikar, exempelvist vid nedre montering (tröskelmontering) i skiktsvägg osv.

 

 

YTTERLIGARE VERKTYG SOM BEHÖVS FÖR DRUTEX FÖNSTERMONTERING

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att köpa montageverktyg!

 

FÖRE PVC FÖNSTERMONTAGE

 

 

Före montaget i väggen skall man kontrollera:

 

 • om fönstrets storlek, bredd eller statisk belastning kräver användning av förstärkningselement, statisk förbindningsprofiler, stolpar(emellan fasadsdelar, sammanskruvade på fasadsdelar),

 • om det är nödvändigt att använda delar som förbättrar täthet mellan sammanställda karmar,

 • om det är nödvändigt att försäkra möjligheter till att kompensera spänningen, exempelvis genom att använda dilatationselement,

 • om utanpåliggande rullgardiner inte deformerar fönster – bågens karm, om rullgardiner inte belastar konstruktionen för hårt,om det behövs att montera rullgardiner som inte belastar konstruktionen,

 • om konstruktioner sammanställda i fasaden/belastade av rullgardiner/är lätt öppningsbara.

 

HÅLMÅTT – SÅ HÄR MÄTER DU FÖNSTER OCH DÖRRAR

 

Väggöppningen bör vara cirka 15-30 millimeter större än fönstret. Ställen där delar av dörrkarmar och fasadsdelar mötas bör vara så täta som möjligt och skall ytterliggare tätas. Det är bäst att placera fönster i väggens varma del det vill säga så nära insidan om möjligt.

 

Före montering av fönster och dörrar i fönsternisch/fasad kan man mäta hålet med hjälp av nedanstående anvisning. Man börjar med att mäta hål på bredden och höjden från kant till kant. Det är bäst att mäta på olika ställen för att undika ett mistag och vara säker på måttet ifall hålet är skevt.

 

Mätning av fönsternisch i väggen: med post, utan post.

 

 

MONTAGE UTBILDNING

 

Kolla vår korta video från utbildningen i fönsterjustering som ägde rum i Sverige för tre år sedan. Där visas det hur Drutex fönster montering ser ut. Det är lika viktigt att välja fönster av högst kvalité och att montera dem rätt. Tyvärr är fel och slarvigt montage anledning av många reklamationer. För att undvika problem och vara säker att dina fönster monterats rätt kontakta en yrkesman. En av Venskas mål är att utbilda montörer och kunder i korrekt fönstermontering. Som vi alla vet, är korrekt montage halva slaget! Vi uppmuntrar er att delta i sådana utbildningar som sker också i Polen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIL:

kontakt@fonsterfaktor.se

Gängesvägen 12B,   34134 Ljungby

Org. nr.  559204-3144    F-skatt - finns.

+46 762 707 991

TEL:

ADRESS: