klicka här  

FÖNSTER  

WEBSHOP  

PVC fönster pris

Fönsterförsäljning & Montering med ROT-Avdraget
Underhållsfria och energieffektiva Polska fönster/dörr i Högsta Svenska Kvalitet.
Direkt från fabriken, utan mellanhänder.

Fönster testade av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
Måttbeställt utan extra kostnad.
Leveranstid - 10 arbetsdagar!

PRESTANDADEKLARATION 

SOFTLINE ( PL )

PRESTANDADEKLARATION MB ( PL )

PRESTANDADEKLARATION IGLO ENERGY

PRESTANDADEKLARATION IGLO 5

SP GÖDKÄNNANDEBEVIS IGLO 5 OCH IGLO 5 Classic

PROVNING AV FÖNSTER IGLO 5 Classic

BESTÄMNING AV VATTENANGINTRAGNING OCH GASFYLLNADSGRAD

BESTÄMNING AV HÅLLBERHET MOT TEMPERATURVÄXLINGAR IGLO 5 Classic

PROVNINGSRESULTATEN IGLO 5 Classic

SP RESULTAT U-VÄRDE IGLO ENERGY ( EG )

NDVK INTYG

ISO 9001:2008

Intyg

CE-märkning

TIPS - fönsterjustering

(överram)

 

HÖGER, VÄNSTER

(överram)

 

TRYCK

(reglerande rullen)

 

TRYCK

(nedre gångjärnet)

UPP, NERE, HÖGER, VÄNSTER

VILLKOR

 

*På grund av de grossistpriser vi erbjuder, det minsta beställningsbeloppet är  8 000 kr.

 

*Observera att orderbekräftelsen eller betalning för ORDER innehåller anskaffningsvaror

som ej kan returneras.

 

*Alla produkter vi erbjuder är specialtillverkade for individuellt beställning, vi har inte lager varorna.

 

*House Factors Bygg & Arkitekt AB tar inget ansvar för felaktig bekräftade beställningar.

*Garanti villkor anges i Drutex garantikort.

*Vi levererar fönster/dörr enligt EXAKTA mått. (OBS! Vi minskar ej automatisk dimension, tänk om Du       behöver minska din beställning om 2 cm för isolering och montering)

 

*Vår reklamkampanj är informativ och utgör inte ett kontrakt i lagens mening.

 

*Vi förbehåller oss rätten till felskrivning på vår webbplats.

 

*Leveranstid – PVC produkter vanlig vit färg: ca. 10-15 arbetsdagar efter order. (leveranstiden kan variera på grund av situation med coronavirus.)

 

 

 

EU-Transport

 

* När beställning görs behöver vi veta att en lastbil/lastbil med släp kan komma fram till dig

   d.s.v. att du har en farbar väg.                     

* Vid hemtransport ingår leverans till tomtgräns, vidare bärhjälp ingår ej.

* Stora lastbilen måste ha möjlighet att köra lätt in och vända utan problem

*  OBS! Det är mottagarens skyldighet och ansvar att avlasta fönster från lastbil med gaffeltruck eller själv.

*Fönstren levereras på en träpall som ingår i transportpriset och måste tas.

*Om lastbilen inte lossas på leveransdagen bär kunden ytterligare kostnader för att förvara fönster.

 

Betalningsvillkor: 100% pris inkl. moms

*Du gör betalningar baserat på beställningen och det bifogade erbjudandet.

* Efter att vi fått betalningen skickar vi fakturan till dig och beställningen till fabriken.

 

* För varje beställning beräknar vi transportpriset till den angivna adressen.

* Fönstren levereras på en träpall som ingår i transportpriset.

*OBS! Vänligen kontrollera om offertens innehåll stämmer med din specifikation innan order bekräftas.

GARANTISEDEL

 

 

1. HOUSE FACTORS AB som fönster säljare av DRUTEX fönster/dörrar ger garanti på alla DRUTEX produkter:

-för PVC – 5 års garanti

-för ALUMINIUM – 5 års garanti

-för inner-och ytterdörrar samt tillbehör som rullgardiner, draghandtag, handtag, stängare för ljusinsläpp, spaltventiler, dörrstängare, lås, elkopplingar, låscylindrar, – 1 års garanti.  Garanti på montering - 10 års garanti.

 

2. Reklamationen bör lämnas skriftligen till inköpsstället och samtidigt bör ett inköpsbevis (faktura eller kvitto) uppvisas.

 

3. Garantitiden räknas från dag för upphämtning eller från leverans till avtalad plats.

 

4. Fullgjord betalning av produkten är ett villkor för granskning av reklamationsansökan.

Detta gäller inte försäljning för fysiska personer som inte driver enskild firma.

 

5. Vid felaktig reklamation kommer kunden att belastas med servicemannens resekostnad.

 

6. Monteringen ska utföras enligt producentens anvisning eller gällande norm.

 

7. Garantin omfattar de produkter som monterades enligt punkt 6 av garantikort.

 

8. Alla bristfälligheter i varans material eller tillverkning som omfattas av garantin ska avhjälpas inom 21 dagar efter att de har anmälts,

dock kan avhjälpningstiden vara längre vid mer komplicerade fel.

 

9. Garantin omfattar inte fel som orsakats av:

- produkten används på ett sätt den inte är avsedd för.

- felaktigt underhåll eller brist på underhåll.

- felaktig skötsel och justering.

- yttre påverkan (kemikalier, eld, osv.).

- konstruktionsändringar och reparationer utförda av obehöriga personer.

- felaktig montering som konstateras av DRUTEX S.A. representant

- mekaniska skador som har uppstått efter leverans

- slitage på delar

- termodynamiska företeelser (in och utvändig kondens på snickerier i utrymmet där snickerier har monterats).

- felaktig ventilation i utrymmet.

- naturkatastrofer

 

10. Garantin omfattar inte mekaniska skador och glassprickor som uppstod under användningen eller fel som är tillåtna

enligt gällande normer.

 

11. Företaget avgör på vilket sätt felen ska åtgärdas.

 

 

 

12. DRUTEX S.A. ger inte garanti om kunden använder element som inte godkändes av producent.

 

 

13. Kunden åtagas att kontrollera kvalitén och kvantiteten i samband med leverans inom ramen för synliga fel, som inte är reklamationsgrundande efter avlämningen av snickerierna. Till synliga fel inräknas följande brister: mått, uppdelningar, kulör samt mekaniska skador på glasrutor eller fönsterbågar så som repor, sprickor osv. Om kunden trots synliga fel bestämmer sig för montering

av den bristfälliga produkten, förlorar kunden rätten till reklamation och anspråk pga. andra skador orsakade av den felaktiga produkten.

 

14. DRUTEX S.A. förbehåller sig rätten till att besluta om ansvår i fråga om fönsters skador och samtidigt ger sitt samtycke till att överlämna ärendet till en oberoende expert eller institut som godkändes av båda parter samt respektera resultatet från expertundersökningen.

Kostnaden för expertundersökning skall bestridas av den part mot vilken utlåtandet avgivits.

 

15. Garantin omfattar endast skador som innefattas av avtalet. Företagets ansvar begränsas till återbetalning av den sålda produktens värde. Företaget ansvarar inte för övriga omkostnader som har uppstått pga. produktskadan.

 

16. Den här garantin på såld vara antingen begränsar eller bestrider kundens rätt som följer av att varan inte stämmer överens med avtalet.

 

 

Reklamationer/ mottagningskontroll

 

*Produkter med synliga skador/ defekter kan endast klagas före montering och inom 14 dagar efter leveransen.

 

Det är nödvändigt att bifoga ett foto eller en video som visar defekt på produkten.

 

I fall man reklamerar fönster måste ytterligare ett foto på klistermärke med ordernummer och fönstrets mått skickas

 

(klistermärket finns på varje fönster). Om reklamation godkänns, skickar vi nödvändiga delar inom 30 dagar.

 

*   Det är viktigt att köparen besiktigar den levererade varan i samråd med transportören. Detta ska ske i samband med leverans.

 

Vid transport synliga skador på emballaget eller vid avsaknad av kolli ska du under leveranstillfället anmäla

 

detta till föraren som gör en skriftlig notering på fraktsedeln.

 

Observera att om synliga skadan/avsaknaden inte är anmäld på fraktsedeln så är transportreklamationen inte giltig.

 

Spara alltid emballaget vid synlig skada för eventuell undersökning av skadeorsaken.

 

* Om köparen inte närvarar vid leverans anses varan levererad utan anmärkning ifrån köparen.

 

* Reklamationsrätten omfattar inte normal efterhjälp, som till exempel justering av gångjärn, ramar, förfining och små sprickor i träet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

HOUSE FACTORS AB

 

 

 

 

MAIL:

kontakt@fonsterfaktor.se

Gängesvägen 12B,   34134 Ljungby

Org. nr.  559204-3144    F-skatt - finns.

+46 762 707 991

TEL:

ADRESS: