klicka här  

FÖNSTER  

WEBSHOP  

PVC fönster pris

Fönsterförsäljning & Montering med ROT-Avdraget
Underhållsfria och energieffektiva Polska fönster/dörr i Högsta Svenska Kvalitet.
Direkt från fabriken, utan mellanhänder.

Fönster testade av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
Måttbeställt utan extra kostnad.
Leveranstid - 10 arbetsdagar!

UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER – ETT SÄTT ATT UNDVIKA RENOVERING
11 listopada 2019

PVC FÖNSTER BÄST I TEST – HÅLLBARHET, LUFTTÄTHET, SÄKERHET

PVC fönster är en ganska ny produkt på den svenska marknaden, men i andra länder har de varit mycket populära i flera decennier. De äldsta PVC fönstren tillverkades i 1950-talet i Tyskland och fick större uppmärksamhet i områden av världen där tillgången till trä var begränsad. PVC är en typ av plast som uppfanns i 1900-talet och sedan dess har den anvants i olika branscher som t.ex. sjukhusutrustning, leksaker och först och främst inom byggnadsindustrin.

 

Redan från början har fönstren testats många gånger av välrenommerade institut bl.a. ITF Rosenheim i Tyskland som ofta kallas för det bästa forskningsinstitutet när det gäller fönster. Dessutom har PVC fönster provat många gånger vid RISE – Research Institutes of Sweden (tidigare SP) som är känt och uppskattat i Sverige. P-märkning är RISE-koncernens eget kvalitetssymbol och Drutex fönster fick intyg att de uppfyller alla krav för att ha rätt till att använda P-märke.

 

P-märke är ett kvalitetsmärke på den svenska marknaden som visar att produkterna uppfyller höga krav angående klimatet.

 

RISE – FORSKNINGSINSTITUT SAMT INOVATIONSPARTNER

 

 

Tack vare internationellt samarbete med olika företag, akademier och offentlig sektor tjänar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Det ägs av svenska staten och dess huvudmål är att utveckla tjänster, produkter, teknologier, processer som bidrar till innovativa lösningar. Dessutom har RISE som uppdrag att hjälpa skapa bättre förutsättningar för experter inom olika områden. Institutet har 2700 medarbetare och finns över hela Sverige. Alla typer av innovationsprocesser står i fokus hos RISE, som driver hundratals testbäddar och demonstrationsmiljöer.

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ändrade sitt namn till RISE efter en sammanslagning med två andra svenska forskningsgrupper. Syftet var att skapa en bredare bas av lösningar för kunder och följa andra europeiska institutioner när det gäller forskningspotential. SP-logotypen används vidare som varumärke bredvid RISE-logotypen i testrapporter, bedömningar och certifikat.

 

P-MÄRKE BETYDELSE

 

Det certifieringsmärket är mycket viktigt och värdefullt för både köpare och tillverkare, eftersom det bevisar att produkten är provad och certifierad mot högt ställda krav. När det gäller byggindustrin får P-märkning alltmer betydelsen.

 

PVC fönster har mycket goda beständighetsegenskaper som bekräftades genom olika test under många år. Besiktningar av fönster har gjorts både i den egna fasaden och i fält. Plastfönster som är P-märkta måste uppfylla kraven i Certifieringsregel 048 – Plastfönster. Reglerna avser både PVC fönster och fönsterdörrar och tar hänsyn till luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, värmeisolering, manövrerbarhet och upprepad öppning och stängning. Fönstrens funktion provas enligt europeiska standarder.

 

 

Ytterligare ställs särskilda krav på ingående material och komponenter som plastprofiler, beslag, tätlister och isolerrutor. Det är mycket viktigt för att säkerställa god beständighet av plastfönster. Det finns också en klimatprovning som verifierar fönstrens hållbarhet mot temperaturväxlingar.

 

Förutom detta har tillverkaren möjlighet att lägga till frivilliga tilläggskrav som avser ljudisolering, brandmotstånd eller inbrottsskydd. Dessutom tillverkarens egenkontroll av sin produktion övervakas genom kontrollbesök och stickprovsvis provning av produkterna.

 

HUR BRA ÄR PVC FÖNSTER?

 

PVC fönster är bäst i test och det är bekräftad genom många intyg som Drutex fönster fick under åren. P-märkta fönster är viktiga för tillverkaren själv, men dem kan också utnyttjas också när man förbereder ett stort projekt. Man kan få godkännandebevis på nedanstående fönstersystem:

 

  ►  Iglo 5

  ►  Iglo 5 Classic

  ►  Iglo Energy

  ►  Iglo Energy Classic

 

Dessutom har fönstrens hållbarhet testats mot temperaturväxlingar. Buktighet och böjning har också undersökts genom att observera fönster i stora temperaturskillnader. Det bekräftades att olika krav uppfylls både före och efter kilmatexponering.

 

 

 

Ytterligare finns det en rapport med resultat av luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, manövreringskrafter. Under provet tillhandahölls fönster av uppdragsgivaren och monterades av SP. Regntäthets test visade inget läckage, och inga skador noterades under provning med upprepade tryckpulsering för att bekräfta fönstrets säkerhet mot vindlast.

 

 

MAIL:

kontakt@fonsterfaktor.se

Gängesvägen 12B,   34134 Ljungby

Org. nr.  559204-3144    F-skatt - finns.

+46 762 707 991

TEL:

ADRESS: