klicka här  

FÖNSTER  

WEBSHOP  

PVC fönster pris

Fönsterförsäljning & Montering med ROT-Avdraget
Underhållsfria och energieffektiva Polska fönster/dörr i Högsta Svenska Kvalitet.
Direkt från fabriken, utan mellanhänder.

Fönster testade av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
Måttbeställt utan extra kostnad.
Leveranstid - 10 arbetsdagar!

UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER – ETT SÄTT ATT UNDVIKA RENOVERING
26 listopada 2019

HUR VÄLJER MAN DE BÄSTA FÖNSTER FÖR SITT HUS?

JU LÄGRE U-VÄRDE, DESTO BÄTTRE FÖNSTER

 

När vi planerar att bygga ett hus eller renovera en lägenhet, tänker vi nästan inte alls om fönster.

Man brukar leta efter billiga fönster och funderar inte hur de fungerar och hur de påverkar ens utrymme.

Fönster måste öppna och stänga utan problem och vara enkla att rengöra så att vi kan ta en skymt på världen utanför.

 

Vi är inte medvetna att fönster står för att skydda vårt vardagliga livsrum från naturens kraften som solstrålning, regn, vind och temperatur. Alla dessa väderförhållanden påverkar våra fönster hela tiden men om de fyller sin funktion väl drabbas vi inte alls. Allstå, är den mest viktiga funktionen av varje fönster är att avgränsa utanhusklimat (väder) från inomhusklimat.

Alla andra funktioner – att säkerställa tillräcklig värmeisolering, ljudisolering, täthet, antal solljus, tillräcklig ventilation och hög skyddnivå – är på något vis förbundna med det.

 

Alltså är val av lämpliga fönster för vårt hus, lägenhet eller byrå, nödvädigt för vår välbefinnande och bor inte försummas om vi vill skapa ett gynnsamt livsrum. Man kan också notera att varje korrekt monterade PCV fönster uppfyller alla ovanstående funktioner.

 

 

LÄGRE U-VÄRDE – BÄTTRE FÖNSTER 

 

Om man letar efter varma fönster, behöver man alltid lägga märke till fönster u-värde (Uw) som anges i W/m2K (watt per kvadratmeter och kelvin). Måtten anger hur väl ett fönster isolerar och mäter hur mycket värme som försvinner genom en kvadratmeter fönster vid en viss temperatur.

 

Man skulle lägga till minne att kontrolera om u-värdet gäller hela fönsterkonstruktionen, nämligen karm, båge och glass ihopsatta. Undvika alla fönster som har u-värde tecken som gäller bara glasspakett – de kan visa sig att värmeförlust är faktiskt större än det borde vara. U-värde kan vara ett smart sätt att jämföra fönster och bestämma vilka passar bäst till vårt hus. Ju lägre U-värde fönster har, desto bättre isoleringsförmåga. För att snabbt kunna jämföra fönsters energieffektivitet brukar U-värdet redovisas utifrån en standardiserad storlek. Den europeiska standarden är 1230x1480mm.

 

ENERGIEFFEKTIVITET PÅ DRUTEX FÖNSTER

 

Till en vanlig villa rekommenderas det ett u-värde på ca 1,1-1,3 och detta kan uppnås även med 2-glaskasset. 

Drutex PVC fönster är mycket uppskattade tack vare sin bra värmeisoleing. Den vanligaste system på Drutex PVC fönster dvs. Iglo 5 Classic med egenutvecklad 5-kammars profil är även tätare och har Uw=1,05W/m2K.

 

 

 

Iglo 5 Classic Uw=1,05W/m2K

 

Detta U-värde anges för 1-luft fönster 1240x1480mm, 3-glas med varmkant Swisspacer enligt den kända RISE Research

Institutes of Sweden.

 

Klick här för att läsa mer om RISE och hur testas PVC fönster.

 

Om fönstrets förmåga att värmeisolera är det vikitgaste i byggnaden då kan man gå även lägre än 1,0 i u-värde och välja 

Iglo Energy Classic. Det här systemet karakteriseras av 7-kammars profil och väldigt Uw.

 

 

Iglo Energy Classic Uw=0,86W/m2K

 

För 1-luft fönster 1240x1480mm, 3-glas med varmkant Swisspacer enligt den kända RISE Research Institutes of Sweden är Uw=0,86W/m2K!

Det finns även möjlighet att tillverka fönster med 4-glaspaket med kryptongas däri Uw<0,7W/m2K.

 

 

KONDENS PÅ UTSIDAN – ETT TECKEN PÅ BRA VÄRMEISOLERANDE EGENSKAPER

 

Under det senaste decenniet har fönster erhållit allt bättre värmeisolerande egenskaper.

Det bidrar också till uppkomsten av kondens. När man går lägre än 1,0 i u-värde då ökar möjligheten för kondensbildning.

Det är helt ofarligt för PVC fönster och är ett känt fenomen på täta fönster. Kondens förekommer när det leds mindre värme ut till det yttre glaset. Den grundorsaken är hög luftfuktighet som förekommer medan glasyta är kall.

Vanligtvis uppstår yttrekondens under dygnets första timmar och under höstmånaderna.

 

Utvändig kondens är helt normalt och betyder att fönster har bra värmisolerande egenskaper!

 

 

KONDENS PÅ INSIDAN

 

Kondens som förekommer på fönstrets insida är orsakad oftast av dålig ventilation eller hög luftfuktighet inomhus. Gamla otäta fönster med höga u-värden kan också orsaka kondensbildning på insida.  En annan anledning kan vara att det finns något slags hinder som stoppar luften att cirkulera intill fönster.

 

KONDENS INUTI GLASKASSETTEN

 

Kondens mellan inner- och ytterbåge förekommer på grund av dåligt justerade fönster, övertryck i byggnaden eller dåligt isolation av huset. Det kan också bero på läckage inuti glaskassetten.

 

Är alla fönster likadana? Nej, det är de inte. De skiljer sig åt i hur skydder de oss från ljud, värmeförlust eller inbrott. Därför är det mycket viktigt att fundera lite och välja fönster som är bäst anpassade till våra behöv. Att välja fönster med bra isoleringsförmåga alltså med lågt U-värde kan vara en klok lösning om du vill spara energi och ha ett fint inomhusklimat. 

 
 

MAIL:

kontakt@fonsterfaktor.se

Gängesvägen 12B,   34134 Ljungby

Org. nr.  559204-3144    F-skatt - finns.

+46 762 707 991

TEL:

ADRESS: